TP.HCM: Hốt hoảng phát hiện hình Phật trên thân ghẹ khi bóc mai để ăn

Một gia đình cư ngụ ở Quận 7, TP. HCM khi lột mai bên ngoài của ghẹ ra để ăn thì mọi người đều hốt hoảng phát hiện trên thân ghẹ có hình đức Phật.

Cách đây vài ngày, một gia đình ở Quận 7, TP. HCM, chủ nhà ra chợ thấy ghẹ ngon và về luộc để  cả gia đình cùng dùng, ăn con thứ nhất và con thứ 2 thì thấy bình thường, nhưng đến con thứ 3 khi lột mai bên ngoài ra thì mọi người đều hốt hoảng, vì trên thân ghẹ có hình đức Phật nên họ không dám ăn nữa và đưa vào tủ kính để thờ.

“Nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh”, do chúng sanh gieo trồng nghiệp sát, nên thế giới mới có chiến tranh.

Đức Bồ tát Quán Thế Âm vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sanh nên có lúc hiện làm thân người, có khi hiện làm thân súc sanh để cảnh tỉnh cho chúng ta bớt tạo nghiệp sát.

Phát hiện hình Phật trên thân ghẹ


Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu tất cả mọi người chúng ta hãy phát tâm dõng mãnh ăn chay để hồi hướng công đức cầu siêu cửu huyền thất tổ và cầu an cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ.

Linh NguyễnGiác Hiền


Newer news items:
Older news items:

Pháp Âm


PopUp MP3 Player (New Window)

Hình ảnh chùa Phúc Lâm - Biên Hòa

ĐÚC TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM MỪNG PHẬT ĐẢNGet the Flash Player to see this player.

TIN QUAN TÂM

Joomla 1.5 Featured Articles
By Quần Anh - email: quananh@chuaphuclam.com. All rights reserved.